Hello Greens

Art. 1. DEFINIȚII
1.1
Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, în înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

1.2
Site reprezintă domeniul www.hellogreens.ro precum și subdomeniile acestuia.

1.3
Serviciu – pus la dispoziție de SC HELLO GREENS SRL prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.hellogreens.ro – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

1.4
Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.hellogreens.ro de către un Utilizator care a acceptat termenii și condițiile de utilizare prezentate pe site.

1.5
Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, în mod ferm și expres, cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care SC HELLO GREENS SRL își derulează operațiunile, neputând invoca ulterior eventuale circumstanțe/stări de fapt de natură a modifica aceste forme de comunicare.

1.6
Produse – orice produs încărcat pe pagina corespunzătoare adresei web www.hellogreens.ro, cu mențiunea că, în anumite situații, pot exista eventuale diferențe, nesemnificative, care nu sunt apte să modifice caracteristicile esențiale, de bază, ale produsului.

1.7
Contractul – reprezintă o Comandă confirmată în prealabil de către reprezentanții Hello Greens, prin care se acceptă livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.

1.8
Data intrării în vigoare a contractului – este data confirmării Comenzii de către reprezentanții Hello Greens, data la care contractul se consideră legal încheiat, cu toate consecințele juridice ce derivă din această stare de fapt.

1.9
Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezultă alte diferențe cauzate exclusiv de către producător, SC HELLO GREENS SRL nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.hellogreens.ro, ori a diferențelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ) cauzate exclusiv de către producător, clientul neputând invoca împotriva Hello Greens aspecte sau alte stări de fapt de natură a atrage răspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

1.10
Prezenții termeni și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanță și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum și oricărei alte norme în materie, în vigoare la data încheierii și derulării contractului. În măsura în care există norme care guvernează aceeași situație de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea normă cu caracter mai favorabil față de partea în culpă.

Art. 2. CONDIȚII GENERALE
2.1
Prin documentul prezent, vă aducem la cunoștință regulamentul privind termenii și condițiile de folosire a site-ului Hello Greens.

2.2
Utilizarea site-ului www.hellogreens.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel încât beneficiază de drepturile legale pentru a valida o comandă și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a împlinit 18 ani beneficiază de toate drepturile și obligațiile contractuale, izvorâte din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.

2.3
Administratorul site-ului www.hellogreens.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord fără o notificare în prealabil.

2.4
Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului aparținând SC HELLO GREENS SRL, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5
Cumpărătorul/Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului www.hellogreens.ro pe perioada derulării unui contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de SC HELLO GREENS SRL. Excepție face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, însă o astfel de eventuală revocare nu are niciun fel de consecință asupra raporturilor contractuale anterioare, deja născute, în baza cărora au luat naștere în mod valabil obligații de plată, dar neonorate, acestea urmând a fi achitate, integral, indiferent de opțiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, această opțiune producând efecte numai pentru viitor și nu și pentru situații anterior născute.

2.6
În cazul în care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de SC HELLO GREENS SRL și își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente în cuprinsul site-ului: www.hellogreens.ro pe perioada derulării unei comenzi, SC HELLO GREENS SRL urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.
3.1
Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client și confirmate pentru livrare de către reprezentanții SC HELLO GREENS SRL. În comandă vor fi înscrise în mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum și termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipsește de efecte juridice raportul contractual valabil născut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, în măsura în care acest raport contractual poate fi ușor și rezonabil verificat, la fel și consecințele sale juridice.

3.2
Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client în locația indicată în comandă (chiar dacă în acea locație nu se regăsește clientul personal, plata urmând a fi realizată de o altă persoană, dar în locația indicată de client și pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul SC HELLO GREENS SRL.
Art. 4. PREȚUL DE VÂNZARE. MODALITĂȚI DE PLATĂ

4.1
Prețul de vânzare al produselor furnizate de SC HELLO GREENS SRL, denumită în continuare „HELLO GREENS”, este cel afișat pe site-ul www.hellogreens.ro. Prețul afișat include TVA și orice altă taxă aplicabilă, cu excepția cheltuielilor de livrare ale produsului/produselor. HELLO GREENS își rezervă dreptul de a modifica prețul de vânzare în orice moment, fără o notificare prealabilă. În funcție de volumul comenzii, prețul poate fi negociat în mod individual, având în vedere produsul comandat, prețul și gradul de fidelitate al clientului. Prețul de vânzare este practicat de HELLO GREENS și este afișat pe site fără discriminare, cu excepția ofertelor personalizate pentru anumiți clienți, ca o formă de recompensă a fidelității sau în cadrul campaniilor de marketing. HELLO GREENS își rezervă dreptul exclusiv de a refuza negocierea dacă aceasta ar afecta activitatea economică a societății sau ar crea dezavantaje viitoare, indiferent de natura acestora. În urma negocierii, prețul final nu poate depăși cel afișat pe site, cu excepția unor circumstanțe justificate, cum ar fi comenzi speciale sau livrări urgente care implică eforturi suplimentare.

4.2
Confirmarea înregistrării comenzii, primită automat de către persoana care a efectuat comanda, nu constituie o confirmare fermă că produsul/produsele comandate sunt în stoc (disponibilitatea afișată fiind aproximativă) și nu generează obligații contractuale pentru HELLO GREENS. Comanda plasată online devine validă și generează obligații contractuale doar după confirmarea de către HELLO GREENS și dacă sunt îndeplinite condițiile menționate, inclusiv furnizarea corectă și completă a datelor de către client, disponibilitatea produselor în stoc și acceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului utilizat.

4.3
În momentul confirmării comenzii, HELLO GREENS emite o factură pentru produsele comandate, iar utilizatorul este responsabil să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare.

4.4
HELLO GREENS se angajează să onoreze toate comenzile primite în condiții rezonabile, fără discriminare. Cu toate acestea, HELLO GREENS își rezervă dreptul de a refuza unilateral onorarea anumitor comenzi în situații obiective, cum ar fi încălcarea normelor în vigoare sau potențialul prejudiciu adus societății. În aceste cazuri, HELLO GREENS nu este responsabilă pentru neexecutarea comenzii, iar clientului nu i se percepe niciun cost.

4.5
Băuturile alcoolice pot fi achiziționate doar de către persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulată dacă, în intervalul de la plasarea comenzii până la livrare, se constată că persoana care a plasat comanda este minoră sau există alte impedimente care îi afectează discernământul sau capacitatea de exercițiu.

4.6
Modalitățile de plată acceptate sunt:

Plata în numerar în lei, integral, la livrare. În cazul livrării prin curier, plata se efectuează către curier, pe bază de chitanță, act doveditor al plății.

Plata cu cardul bancar – procesare securizată prin intermediul Netopia Payments, fără comisioane suplimentare.

4.7
Dacă clientul lansează o comandă pe site-ul www.hellogreens.ro, beneficiază de transport gratuit și plătește cu cardul bancar, dar furnizează date eronate sau incomplete, astfel încât produsele comandate să fie returnate furnizorului, acesta din urmă va restitui clientului contravaloarea produselor, scăzând costul transportului.

4.8
Promoțiile și ofertele prezente pe site sunt valabile în limita stocului disponibil și doar în perioada indicată pe site, conform condițiilor afișate.

4.9
În cazul în care contractul nu poate fi executat din cauza lipsei de disponibilitate a produsului, HELLO GREENS va informa clientul despre această indisponibilitate, iar sumele achitate vor fi rambursate în termen de maximum 30 de zile.

4.10
În cazul plății online cu cardul, detaliile comenzii vor fi colectate și procesate de operatorul Netopia Payments conform Termenilor și Condițiilor iar clientul își asumă responsabilitatea pentru această colectare și prelucrare de date.


Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

5.1 Livrarea produsului comandat (precum și a documentelor însoțitoare) se va face la adresa indicată de Client, în termen de maxim 14 zile de la momentul ridicării produsului de către firmele de curierat, care reprezintă termenul de retragere din contractul încheiat cu SC HELLO GREENS SRL.

5.2 Produsul poate fi ridicat direct de la depozitul SC HELLO GREENS SRL, conform opțiunii Clientului.  Este posibil ca la trimiterea comenzii produsul să nu se regăsească integral pe stoc în depozit, iar în lipsa confirmării, clientul se poate prezenta pentru ridicarea produsului comandat, exclusiv pe riscul său. SC HELLO GREENS SRL nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care produsul comandat nu este disponibil la data prezentării clientului fără o confirmare prealabilă.

5.3 Livrarea se face exclusiv pe teritoriul României.

5.4 În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, SC HELLO GREENS SRL va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.

5.5 În situația în care Clientul furnizează informații incorecte privind facturarea sau livrarea, SC HELLO GREENS SRL poate refuza livrarea fără ca acest lucru să constituie o încălcare a Contractului sau poate stabili un nou termen de livrare după corectarea informațiilor. SC HELLO GREENS SRL își rezervă dreptul de a refuza o nouă livrare în cazul în care informațiile inexacte sau eronate au fost comunicate cu intenție și fără justificare.

5.6 SC HELLO GREENS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierile cauzate de firma de curierat, responsabilitatea revinând integral acesteia, subscrisa garantând exclusiv îndeplinirea obligațiilor care țin de propria persoană și de propriii angajați.

5.7 În cazul în care clientul nu poate fi găsit la adresa specificată în comandă sau adresa conține inadvertențe care fac imposibilă livrarea, clientul este responsabil în integralitate pentru contravaloarea transportului.

5.8 În cazul în care clientul revine și resolicită comanda, toate costurile legate de noul transport sunt în sarcina sa.

5.9 În situația în care clientul anunță SC HELLO GREENS SRL despre intenția sa de a nu mai prelua produsul comandat după lansarea comenzii sau refuză preluarea produsului livrat prin curierat, clientul este responsabil integral de întregul cost al transportului sau de eventualele cheltuieli suportate de SC HELLO GREENS SRL în urma lansării comenzii abandonate nejustificat.

5.10 În situația în care clientul achită contravaloarea produselor dar se răzgândește nejustificat până la momentul livrării/ridicării acestora, SC HELLO GREENS SRL va restitui prețul achitat, scăzând eventualele costuri ale transportului și orice alte sume reprezentând cheltuieli suportate de SC HELLO GREENS SRL în urma comenzii abandonate nejustificat.

5.11 Prin lansarea oricărei comenzi către SC HELLO GREENS SRL și completarea formularului de comandă, clientul își exprimă acordul expres și necondiționat ca numărul de telefon și/sau adresa de e-mail să poată fi utilizate în scopul transmiterii de mesaje promotionale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sărbătorilor sau altor evenimente, mesaje/informări referitoare la statusul comenzii sau activitățile comerciale derulate de SC HELLO GREENS SRL. În cazul în care clientul nu dorește/sau nu mai dorește ca numărul de telefon și/sau adresa de e-mail să mai fie utilizate în scopurile menționate, acesta este obligat să informeze SC HELLO GREENS SRL conform Secțiunii “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, cu menționarea explicită a datelor de contact ce nu mai doresc să fie utilizate în viitor. Lipsa unei astfel de informări echivalează cu acceptul continuării activităților enumerate anterior. SC HELLO GREENS SRL nu este responsabilă pentru furnizarea de către client a unui număr de telefon care nu îi aparține și/sau a unei adrese de e-mail al cărui titular nu este sau al cărui titular devine ulterior comenzii o terță persoană.

5.12 Comunicările efectuate prin intermediul apelurilor telefonice, apelurilor efectuate prin Call Center sau prin numerele de telefon utilizate de SC HELLO GREENS SRL în desfășurarea activității sale comerciale, pot fi înregistrate. Scopul prelucrării și înregistrării apelurilor telefonice (număr de telefon, voce, conținutul convorbirii) este îmbunătățirea calității convorbirilor purtate de reprezentanții SC HELLO GREENS SRL cu clienții, optimizarea serviciilor oferite, evaluarea și instruirea, înțelegerea mai profundă a plângerilor clienților, accesarea și înțelegerea mai bună a înregistrării sugestiilor, cererilor, plângerilor, sesizărilor sau reclamațiilor din partea clienților/consumatorilor, protejarea drepturilor atât ale clienților cât și ale furnizorului într-un mod sigur și adecvat. Cliștii/consumatorii sunt informați cu privire la înregistrarea apelurilor telefonice și se pot retrage în orice moment din cadrul unei convorbiri telefonice sau pot formula solicitări în acest sens la datele de contact furnizate. Lipsa vreunei intenții privind această retragere echivalează cu acceptul continuării și înregistrării convorbirii. Înregistrările apelurilor se opresc în momentul încheierii acestora sau în eventualitatea în care nu se dorește continuarea lor. Regulile pot fi revizuite periodic în funcție de modificările și completările legislative, nivelul de dezvoltare tehnologică, iar orice modificare va fi adusă la cunoștința persoanelor vizate prin intermediul site-ului SC HELLO GREENS SRL. Înregistrările sunt păstrate pentru o perioadă rezonabilă necesară scopului pentru care sunt prelucrate datele și pot fi reținute și pentru o durată mai mare în interesul legitim al operatorului, precum în situațiile de litigiu sau dispute relevante pentru operator, care pot necesita expertiză profesională din partea unor consultanți terți, cum ar fi avocați, auditori etc., sau pentru a fi puse la dispoziția autorităților competente în scopul soluționării reclamațiilor sau altor solicitări și pentru a dovedi îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor față de consumatori/clienți/cumpărători. SC HELLO GREENS SRL depune eforturi constante pentru a asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal rezultată din înregistrările telefonice este în siguranță, accesată, dacă este cazul, doar de persoane instruite în acest sens sau de autorități, exclusiv conform legii și fără a prejudicia drepturile legitime ale persoanelor vizate, astfel încât datele personale să nu fie dezvăluite în mod neautorizat.

Art. 6. GARANȚII

6.1 Toate produsele comercializate pe site beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producătorul fiind unicul responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiențe, neconformități etc. Enumerarea are caracter exemplificativ și cuprinde esențial toți factorii care au legătură directă cu producătorul.

6.2 Produsele comercializate de SC HELLO GREENS SRL sunt originale, noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

6.3 SC HELLO GREENS SRL poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor clienți.

6.4 Orice reclamație privind deficiențe ale produsului/produselor achiziționate poate fi făcută direct la adresa de email [email protected] sau la sediul SC HELLO GREENS SRL, în termen de 14 zile de la recepție.

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

7.1 În funcție de natura produselor, orice client persoană fizică (consumator) are dreptul să notifice în scris SC HELLO GREENS SRL că dorește denunțarea contractului de vânzare-cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru să dea naștere la penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea să se producă în termen de maxim 45 de zile de la livrarea comenzii.

7.2 SC HELLO GREENS SRL își asumă obligația de suportare a cheltuielilor privind returnarea produselor în termenul de 45 de zile menționat anterior, exclusiv în măsura în care returnarea se realizează în primele 14 zile ale termenului. Începând cu a 15-a zi, până la expirarea termenului de 45 de zile, aceste costuri revin și sunt în sarcina clientului/cumpărătorului, fără perceperea unor taxe sau comisioane suplimentare.

7.3 Returnarea produsului/produselor comandate și livrate se va realiza exclusiv la adresa SC Hello Greens Srl Calea Odobesti Nr. 127, Campineanca. Vrancea, prin predarea personală a acestora de către clientul cumpărător ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumpărătorului, printr-o firmă de curierat.

7.4 Contravaloarea produselor comandate, livrate de SC HELLO GREENS SRL și ulterior returnate de către clientul cumpărător, în condițiile menționate anterior, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, în contul personal al clientului cumpărător.

7.5 Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri etc., SC HELLO GREENS SRL își rezervă dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau dacă diminuează suma returnată, proporțional cu deficiența constatată la returnare. Prin transfer bancar, clientului cumpărător i se va restitui exclusiv această valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se vor face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

7.6 În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, SC HELLO GREENS SRL va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar în condițiile menționate anterior, în cel mult 14 zile de la primirea produselor, cu excepția cazului în care se constată că produsul returnat prezintă lipsuri, deficiențe, deteriorări etc., situație în care prețul se va reduce proporțional, conform art.7.5.

7.7 Denunțarea contractului în mod repetat, returnarea repetată de produse fără o justificare reală sau obiectivă poate fi considerată un abuz.

7.8 În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare, sigilate, în ambalajul și cutia originală, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente). Aceste condiții sunt cumulative, lipsa uneia dând dreptul furnizorului de a refuza returnarea și restituirea prețului.

7.9 Produsele la care producătorul impune condiții speciale de depozitare nu vor fi acceptate pentru returnare de către SC HELLO GREENS SRL, în conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

7.10 Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță.

Art. 8. RĂSPUNDEREA SC HELLO GREENS SRL

8.1 SC HELLO GREENS SRL nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții sau de nerespectarea Contractului și celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

8.2 SC HELLO GREENS SRL nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

8.3 SC HELLO GREENS SRL nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către SC HELLO GREENS SRL a oricăreia dintre obligațiile sale conform Contractului și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor respective după livrare și, în special, pentru pierderea produselor.

8.4 SC HELLO GREENS SRL nu răspunde în fața niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitări în afara termenilor și condițiilor de față și nu poate fi răspunzătoră pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de altă natură, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte împrejurări care nu au fost menționate în prezentul capitol de Termeni și Condiții.

8.5 SC HELLO GREENS SRL își rezervă dreptul de a anula comanda și de a nu ține rezervate produsele comandate în cazul în care clientul nu poate fi contactat telefonic în termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

Art. 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuală a SC HELLO GREENS SRL. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, cu excepția perioadei de care este nevoie să fie vizualizate online. Încălcarea acestei obligații conferă SC HELLO GREENS SRL dreptul de a solicita atât daune interese, cât și obligarea celui care se face vinovat la încetarea imediată a actului prejudiciabil, care nesocotește proprietatea intelectuală a subsemnatei.

Art. 10. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI www.hellogreens.ro

10.1
Se consideră utilizare abuzivă a site-ului orice utilizare făcută cu rea credință, într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare, în orice alt mod care poate produce prejudicii SC HELLO GREENS SRL, ori în cu totul alte scopuri decât cele specifice utilizării normale a site-ului.

10.2
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii SC HELLO GREENS SRL, organele competente (inclusiv cele penale) urmând a fi sesizate sub acest aspect.

10.3
HELLO GREENS garantează dreptul clienților/consumatorilor de a-și exprima în mod obiectiv și transparent părerea, opiniile și sugestiile, cu referire directă la serviciile furnizate și la produsele achiziționate prin intermediul site-ului www.hellogreens.ro, fiecare client HELLO GREENS având posibilitatea de a transmite o evaluare scrisă, într-un limbaj inteligibil, redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza un comentariu calitativ și sincer, corect, neînșelător și constructiv, respectiv de a transmite dacă bunul achiziționat corespunde intereselor sale, dacă respectă specificațiile producătorului ori dacă i-a satisfăcut așteptările.

HELLO GREENS garantează, în condițiile legii, dreptul la opinie și la libera exprimare dar în limitele adoptării unui comportament online adecvat și echilibrat.

HELLO GREENS nu exclude de la publicare comentariile negative în măsura în care acestea sunt bazate pe un minim de dovezi și se încadrează în limitele normale ale exprimării unei opinii rezonabile, fie ea și subiectivă.

Orice client/consumator care a apelat la serviciile HELLO GREENS are posibilitatea deplină și necenzurată, de a publica/posta un review, o recenzie, un testimonial sau o părere privitoare la experiența achiziționării de produse prin intermediul societății noastre.

Cu toate acestea, pentru a preîntâmpina răspândirea în mediul online a unor recenzii de natură a aduce atingere normelor legale, bunelor moravuri, regulilor de conviețuire socială, uzanțelor cinstite și bunei credințe, HELLO GREENS își rezervă dreptul de a filtra review-urile, recenziile, testimonialele sau opiniile exprimate, astfel încât acestea să aibă un conținut corespunzător și fidel realității.

HELLO GREENS își rezervă dreptul de a nu permite publicarea acelor opinii/review-uri/testimoniale/recenzii al căror conținut nu este unul adecvat sau relevant, care incită la ură sau la săvârșirea de fapte antisociale, care aduc atingere ordinii publice și bunelor moravuri, care sunt realizate în scop de amenințare sau șantaj, sunt denigratoare, abuzive, calomnioase, injurioase, subliminale, amenințătoare, obscene, rasiste, antisemite, discriminatorii, sicanatorii, făcute cu rea credință, defăimătoare, înșelătoare, manipulatoare, indecente, triviale, vulgare, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ, prin “conținut inadecvat” înțelegându-se orice formă de exprimare, verbală și inclusiv grafică ori vizuală, prin utilizarea de emoticoane sau altele asemenea, de natură a produce efecte negative SC HELLO GREENS SRL, oricărei alte persoane, fizice sau juridice sau de natură a leza demnitatea, onoarea, buna credință, normalitatea, libertatea de alegere a consumatorilor, concurența loială, uzanțele corecte și cinstite sau interesele legitime, unanim acceptate în societate și în mediul online.

Pentru o corectă informare a clienților/vizitatorilor site-ului www.hellogreens.ro, opiniile/review-urile/testimonialele/recenziile/s.a.m.d. trebuie să se refere în mod esențial, direct și expres la produsul/produsele achiziționat/e, la caracteristicile, funcționalitățile și specificațiile sale evaluate de consumator, și nu la servicii conexe sau adiacente (cum ar fi, spre exemplu, serviciul de livrare a produsului – eventuale nemulțumiri, lămuriri, clarificări sau sugestii, sub acest aspect, urmând a fi transmise exclusiv la adresa [email protected]) ori la prețul produsului, având în vedere că acesta reprezintă un factor variabil, în raport de dinamica pieței, perioadele promoționale, fluctuațiile ale costurilor de achiziție, etc., care poate să difere la momentul vizualizării produsului de către un alt consumator.

În acest sens, HELLO GREENS, în condiții de transparență, anterior acceptării publicării lor, va efectua verificări rezonabile cu privire la realitatea și derularea achiziției produsului respectiv, precum și la identitatea persoanei, astfel încât să existe garanția că aceasta este una și aceeași cu cea care a comandat și recepționat produsul, prin urmare singura în măsură să îl evalueze pe baza experienței personale. În măsura în care în urma verificărilor nu se poate stabili această identitate sau există dubii serioase, HELLO GREENS, fără nici un fel de discriminare, exclusiv în scopurile sus-mentionate, își rezervă dreptul de a nu permite publicarea.

Opiniile/review-urile/testimonialele/recenziile/s.a.m.d. care conțin materiale publicitare, link-uri către alte adrese, site-uri, alte servicii sau produse, indiferent de natura lor, către alți comercianți, elemente de natură a promova direct sau indirect alte produse (similare, identice sau echivalente, chiar fără legătură cu activitatea comercială a subscrisei) sau alți comercianți (“reclamă mascată”) ori alte persoane care tranzacționează astfel de produse, inclusiv prin sugestii, afirmații indirecte sau tangentiale, urmează a fi refuzate de la publicare.

De asemenea, nu vor fi aprobate acele opinii/review-uri/testimoniale/recenzii/s.a.m.d. care denaturează serviciile prestate, calitățile și proprietățile produselor, care au drept scop manipularea consumatorilor sau viitorilor clienți (inclusiv prin direcționarea lor către alți furnizori sau alte produse, respectiv prin influențarea libertății de alegere a acestora, prin “recomandarea” unor produse similare sau prin realizarea de comparații între acestea), care sunt înșelătoare sau contrare realității, care sunt defăimătoare, care sunt realizate în scop de sicană sau hărțuire, enumerarea având caracter exemplificativ.

Nu vor fi aprobate spre publicare nici acele opinii/review-uri/testimoniale/recenzii/s.a.m.d. care conțin date și informații cu caracter personal, care încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi ale unor terțe părți, ori care încalcă orice prevedere legală aplicabilă.

Recenziile încărcate trebuie să respecte regulile de mai sus, să nu conțină viruși și nici imagini alterate, sub orice fel, ale produselor evaluate.

În măsura în care o persoană apreciază că în mod nejustificat nu i-a fost aprobată o recenzie sau i-a fost refuzat un review, are posibilitatea să solicite în scris lămuriri la datele de contact HELLO GREENS, urmând a-i fi oferite, într-un termen rezonabil, clarificările necesare. Solicitările repetate, cu conținut sicanator sau hărțuitor, precum și cele care aduc atingere în mod evident normelor de conviețuire socială ori bunei credințe, nu vor fi luate în seamă, persoana nemulțumită având dreptul legal de a sesiza autoritățile competente.


Art.11. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
11.1
HELLO GREENS poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia în vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

11.2
În caz de cesiune/subcontractare, HELLO GREENS rămâne responsabilă față de Client cu privire la modul în care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile față de Client.

Art.12. – FORȚA MAJORĂ
Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 13. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII
13.1
Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între HELLO GREENS și Client se vor rezolva pe cale amiabilă, în sensul în care partea nemulțumită va transmite, în prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt să facă dovada recepționării de către cealaltă parte; în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Deschide conversație
Te putem ajuta?
Bună 👋
Te putem ajuta?
Coș de cumpărături închide